muitines-tarpininkavimas

TULLMÄKLARTJÄNSTER

JSC ”Gedlito transportas” tillhandahåller tullmäklarens tjänster i Klaipeda. På kundens begäran på grundval av tullmäklaravtal företräder vi våra kunder i tullen och genomför olika tullförfaranden: lämna in ansökningar, ta prover av varorna, förbereda och få ursprungsintyg.

Utbud av tullmäklartjänster:

 • utarbetande av tulldokumentation för alla tullklareringsförfaranden;
 • företräde av dina intressen i tullen med fullt ekonomiskt ansvar i alla tullklareringsförfaranden;
 • tillhandahålla garantier för import- och transiteringsförfaranden;
 • på kundens begäran på grundval av tullmäklaravtalet företräda våra kunder i tullen och påverka olika tullklareringsförfaranden;
 • kontroll av tullklareringsförfaranden.
 • betala tullavgifter, punktskatter och vägtullar för kundens räkning;
 • vi betjänar inte bara väglast, utan även järnvägsfrakt och gods som transporteras i containrar;
 • vi behandlar tulldokumentation för lastankomst eller avresa;
 • vi samråder i frågor om tullförfaranden och tullbehandling;
 • tillsammans med kunden, med hänsyn till dennas önskemål, utvärderar vi behoven och ger rekommendationer för bästa urval av tullförfaranden;
 • vi kompletterar och behandlar annan internationell fraktdokumentation – CMR-fraktsedlar, TIR Carnet och elektroniska TIR Carnet-deklarationer;
 • våra tullmäklare hjälper kunden att fylla i ett enda administrativt dokument (SAD) för import, export och transitförfaranden;
 • vi tillhandahåller tjänster till litauiska, andra juridiska och privata personer från EU;
 • tullmäklarens tjänster omfattas av vår ansvarsförsäkring.

VÅRA KONTAKTER

JSC „Gedlito transportas“

Kontor: Tilzes g. 86, Klaipeda, LITAUEN

E-post: info@gedlitas.lt

Telefon: +370 46 346363

Lagringstjänster i Klaipeda: Tilzes g. 86, Klaipeda, LITAUEN

Lagringstjänster i Vilnius: Savanoriu pr. 219, Vilnius, LITAUEN

GT Logistic Group England
Gedlito transportas
Gedlito transportas