NYHETER

Godkännande av järnvägsvagnar till järnvägsspårenDen nya tjänsten hos JSC „Gedlito transportas“ tillhandahålls för godstransporter med järnvägstransport. Vi lastar och lossar järnvägsvagnarna. Vi omlsatar last från lastbilar till järnvägsvagnar och från järnvägsvagnar till motorfordon. Lastarbeten utförs mekaniskt och manuellt. Järnvägsgrenen gränsar till kommersiella lagret och tullageret.

Nyutrustat tullager «A»

Nyutrustat tullager «A» i lagret hos JSC  „Gedlito transportas“, Klaipeda. Varor i tullager kan lagras både av juridiska personer och fysiska personer. Lagring av varor är möjlig i ställ eller fritt ställt på pallar. Tullagerstjänster:
lastningsarbeten;
Vid behov tillhandahåller vi på plats: sortering, vägning, montering, förberedelse för transporttjänster;
Tullombudsjänster
Kortfristig eller långvarig lagring av varor.

Tullombudstjänster i Klaipeda

JSC „Gedlito transportas“ tillhandahåller tullombudstjänsterna i Klaipeda. På kundens begäran, enligt tullombudsavtalet, representerar vi kunden vid tullkontoret, vi utför olika tullförfaranden, lämnar in förfrågningar, tar prov på varor, förbereder och mottar ursprungscertifikat för varor. Du kan hitta utbudet av tjänster som tullombudet tillhandahåller här.

KONTAKTER

JSC „Gedlito transportas“

Kontoradresse: Silutes pl. 109, LT-95112, Klaipeda, LITHUANIA

E-post: info@gedlitas.lt

Tel: +370 46 346363

Lagerlokaler i Klaipeda: Silutes pl. 101, Klaipeda, LITHUANIA

Lagerlokaler i Vilnius: Savanoriu pr. 219, Vilnius, LITHUANIA

GT Logistic Group England
Gedlito transportas
Gedlito transportas